Có những đứa thà phải ăn Cư’t Trâu, Cư’t Bò còn hơn là phải đi học!!!

0
2825

Cười sấp mặt  vs thanh niên có quả tóc Thần Đồng Đất Việt nhưng thà đi hốt Cư’t Trâu, Cư’t Bò chứ không chịu đi học… nhìn mặt ông nhõi khóc lóc đáng yêu ghê.

Thanh niên thà ăn chút chứ không thèm đi học

Có những đứa thà ăn Cứt Trâu, Cứt Bò còn hơn là đi học!!!

 

Quả tóc chất lắm

nhớ nha